Arslege kaupade liikumisvabadus

Euroopa Ühenduse peamised eeldused

Täpne vastus uuringule "Mis on CE-sertifikaat?" sõltub Euroopa Liidu olemuse eelduste selgitamisest. Selgub, et tema ravi olemus on kolm põhimõtet: kaupade, naiste ja raha vaba liikumine. Eespool nimetatud põhimõtete rakendamiseks on ELi liikmesriigid otsustanud kaotada kõik ühendusesisese kaubanduse takistused ja leppinud kokku ühise poliitika ELi-väliste partnerite suhtes. Tänu sellele loodi kogukonna turul vahetuse piirkond, mis on lähedal viimasele, mis hõivab ühe riigi võimu. Ta omandas ühtse Euroopa turu või ühisturu.

Ühine kohalik turg ja materjalide turuleviimine

Riiklikud nõuded toodete seisukorra ja ohutuse kohta on kõige levinumad takistused, mis on seotud riikidevahelise kaubandusega. Igas riigis kehtisid erinevad seadused ja väärtused, mis olid riikide vahel oluliselt jagatud. Tootja, keda kavatsesin pakkuda oma maades teistes riikides, pidi iga kord vastama erinevatele nõuetele. Kaubandustõkete kõrvaldamise projektis oli vaja need erinevused kaotada. Kaupade käitamisega seotud norme ei saanud tühistada. Seetõttu oli hea lahendus eeskirjade ühtlustamine kogu kogukonna suuruses, tänu millele kehtisid need kauplemisvahendid.

Esialgses etapis püüti reguleerida ELi määrusi seoses konkreetsete kaupade ja toodete kategooriatega. Tänu suurele keerukusele ja aeganõudvatele protsessidele vabastati selline lahendus.

Lahenduseks oli tehnilise ühtlustamise lihtsustatud lähenemisviisi loomine. Mõnede tooterühmade jaoks on määratletud olulised ohutusnõuded, mida tuleb täita ka enne toote või materjali Euroopa ühtsel turuleviimist.

Väljaspool ELi asuvad ettevõtjad, kes peavad ühenduse turult ostma toote, näiteks Türgist, peavad vastama oma toodetele, et need vastaksid ELi kvaliteedieeskirjadele ja väärtustele. Selle asjaolu näitamine on nende kätes.

Ühtlustatud standardid on loodud, tänu millele teavad ettevõtjad, millised põhinõuded peaksid olema täidetud. Siiski ei ole nende põhimõtete kasutamine kohustuslik. Ettevõtja võib iseseisvalt tõestada, et tema toode on lisatud ühenduse väljakule.

Ce-sertifikaat - tootja deklaratsioon

Ce-märgistus ei ole midagi muud kui tootja kinnitus selle kohta, et toode vastab talle esitatava teabe teatavatele nõuetele.See on tootja deklaratsiooni sümboli või volitatud esindaja vormis. Kinnitab, et toode on teadlik antud toote kohta kehtivatest andmetest. Näete praegust elu üksi või mõningaid erinevaid direktiive.

Ühenduse õigus näeb ette CE-märgist kandva toote vastavuse eelduse ja minimaalsete ohutusnõuete täitmise.

CE-sertifikaat on kinnitatud tootja või volitatud esindaja kodus. See on pärast tõendamist, et toode vastab direktiivi olulistele nõuetele. Selle asjaolu kindlaksmääramiseks viiakse läbi vastavushindamismenetlus ja pärast positiivset kontrollimist väljastatakse vastavusdeklaratsioon. Vastavushindamismenetlused võivad erineda sõltuvalt konkreetse toote kasutamisega seotud riskidest. Mida pikem on töö kasutamise oht, on see ka surmaga lõppenud, paljud tootjad või volitatud esindajad peavad seda tegema. Üksikjuhtudel on vaja kohaldada isegi rohkem kui kümne ühenduse standardi nõudeid.