Gastronoomilise tehnoloogia ristsona

ATEXi direktiiv, mida nimetatakse ka uue lähenemisviisi direktiiviks, on dokument, mille peamine eesmärk on ühtlustada Euroopa Liidu liikmesriikide õigusakte kaitsesüsteemide ja -vahendite valdkonnas, mida töödeldakse metaani- või söepöletusohuga piirkondades.

See põhimõte määratleb eelkõige peamised ohutusnõuded, laia tootevalikud ja meetodid, millega näidatakse vastavust esimestele ohutusnõuetele.Direktiivi olulist isikut mängivad Euroopa standardid, mis kirjeldavad üksikasjalikult ohutusnõuetele vastavuse tõendamise tehnilisi meetodeid. Nõuande kohaselt jääb artikkel tõesele rahule, säilitades selle kooskõla rangete ohutusnõuetega.Plahvatusohtlikes piirkondades kasutatavate seadmete ja kaitsemeetodite ühised nõuded on esitatud direktiivi II lisas. Kõnes on üldised nõuded, materjalide valik, planeerimine ja ehitus, võimalikud süüteallikad, välismõjudest tulenevad ohud, nõuded turvaseadmetele ja süsteemi turvalisust tagavate nõuete integreerimine.Vastavalt soovitustele peab tootja hoolitsema selle eest, et plahvatusohtliku keskkonna süütamise vältimiseks, plahvatuse summutamiseks või piiramiseks ei tekiks plahvatusohtliku keskkonna loomist lisaseadmete ja kaitsesüsteemidega.Nõud ja kaitsemeetodid peaksid olema kavandatud plahvatuse vältimiseks. Nad peaksid olema ettevalmistatud tehniliste teadmiste õppimisega. Samuti peavad seadmete osad ja komponendid püsima ja vastavalt tootja soovitustele.Iga seade, kaitsesüsteem ja aparaat peavad olema CE-märgisega.Seadmete või kaitsesüsteemide jaoks kasutatavad materjalid ei tohi olla tuleohtlikud. Nende ja nende ilmade vahel ei tohi olla reaktsioone, mis võiksid lõhkuda.Nõud ja kaitsemeetmed ei saa tekitada vigastusi ega muid vigastusi. Nad peavad tagama, et nende tulemusel ei tekiks nad kõrgetel temperatuuridel ja kiirgusel. Nad ei saa kasutada elektrilisi ohte, kui nad ei saa tekitada ohtlikke olukordi.