Sularahakassa lublin

Sularahakassa, mida nimetatakse kassaaparaadiks, nagu auto, tuleb regulaarselt kohandada. Käesolevas näites tuleb see läbivaatamine siiski luua hiljemalt kaks aastat pärast uut ülevaatamist või maksustamist. & Nbsp; kassaaparaadi ülevaatamine, krakow hind võnkab 100 ja PLN 200 vahel koos pendelrongiga.

Kohustus vaadata kassaaparaate läbi asjakohastest õigusaktidest. Finantskassade läbivaatamise kaheaastase perioodi õiguslik alus on § 7 lg. 1 punkt 6 koos § 16 lõikest 6; Rahandusministri 28. novembri 2008. aasta määruse nr 1 punkt 1 sisuliselt kassaaparaatide kasutamise tingimused. Vastavalt eeldusele ja seega karistusseadustiku artikli 61 lõike 3 sätetele nähakse kassaaparaadi ülevaatuse mittetäitmine või enneaegne täitmine, kui raamat on valesti läbi viidud ja ähvardab määrata rahatrahvi maksukuritegude eest. Odavam võimalus iga kahe aasta tagant toimuva ülevaatuse puhul on paigaldada see igal aastal. Sularahaautomaatide registreerimisest rääkides tuleb meeles pidada ka sobiva aja kindlaksmääramist, mis on koostatud maksuseadustiku alusel. Koos kunstiga. Käesoleva seaduse § 12 lõikega 3 tehakse kuudes määratud tähtajad jooksva kuu kuupäeval, mis vastab kuupäeva algupäevale ja kui eelmisel kuul sellist päeva ei olnud - selle kuu kuumal päeval.

Kassakontrolli kontrollimise kuupäeva kontrollimise kohustus lasub isikul, kellel on maksekassa. Omanik peaks teavitama hooldustehnikut vajadusest läbi viia selline ülevaatus kahe aasta jooksul pärast viimast ülevaatust. Kassapidaja peab 5 päeva jooksul pärast kasutaja poolt koostatud fiskaalaruannete esitamise kuupäeva tegema sularahaautomaadi kohustusliku tehnilise kontrolli (kassaseaduse seaduse § 31 lg 4.

Kassaseadme tehnilise seisukorra läbivaatamine peaks kõigepealt kontrollima: kõigi kontrollplommide seisukorda, korpuse seisukorda, maksudokumentide loetavust, tööprogrammi, toimimise õigsust, mälu seisukorda ja patareide seisukorda.Lõpuks, vältides maksuhalduri osa karistuste eest, peaks maksumaksja jälgima kassasüsteemi läbivaatamise kuupäevi.