Varske ohk vene keeles

Tervis ja heaolu ning lisaks soovib inimeste jõudlus pika aja jooksul keskkonda ja keskkonda, kus vaba aeg toimub ja läheb. Seetõttu on oluline element, et sissehingatava õhu olukord ja hügieen vastavad töö tähendustele etteantud mustritele ja normidele. Erinevate tööstusharude areng aitab kaasa suurenemisele ja nõudmistele, mis on seotud tööruumi keskuse, ohutuse ja tervisega. Need koostisosad näitavad, et esmatähtis on nii puhta õhu kui ka perspektiivivajadus.

Töökohtade hea ventilatsiooni tagamiseks õige seadme valimise algetapis on piisava ventilatsioonisüsteemi valmistamiseks vaja läbi viia vastavad analüüsid, arvutused ja projekteerimistööd. Tolmu eemaldamise süsteemide projekteerimine, et & nbsp; kavandada konkreetse ettevõtte tolmukogumissüsteeme. Projekteerimistööde kõige olulisem aeg on konkreetse õhukiiruse hindamine ruumis, kus saaste on piiratud, viisil, mis tagab tolmuosakeste või gaasi nõuetekohase sattumise saasteallika juurde. Kõige olulisem on tagada kodus vastavalt sanitaarnõuetele õiges koguses õhuvahetus. Veel üks tõsine probleem paljude disainerite seas on kindlasti õhukiirus torustikes sellisel viisil, et ma ei läheks ebapuhtuste paigutamisele ventilatsioonikanalitesse ja uuel küljel minimeeriksin müra ja voolu takistust. Mis on tõsine rõhk töötamise tingimustele süsteemi töötamise ajal. Süsteemi hästi valitud elemendid ilma liigsete mõõtmeteta võivad ja võivad mõjutada tegevuskulude ohjeldamist. Kõik asutused ning filtri- ja ventilatsioonistiilid on kujundatud vastavalt rangelt määratletud kogustele, alates teoreetilistest alustest ja sanitaarnõuetest kuni spetsialistide kogemusteni. Iga tarbija ülesannet tuleks käsitleda individuaalselt. Ettevõtted töötavad välja ja arendavad mitmeid töökohtade puhastamise kontseptsioone ökonoomsetest ökoloogilistesse.